Felicidad Santos, 67 years old

Ang pagiging foster parent ay nagdulot ng malaking pagbabago sa aking buhay. Natutunan ko magpahalaga sa kapakanan ng ibang tao, ang magmahal at magmalasakit sa kapakanan ng mga batang nangangailangan ng pansamantalang pamilya nang walang hinihinging kapalit.

Felicidad Santos, 67 years old
Felicidad Santos, 67 years old

21 years as a foster parent