Jasmin Tiongson, 58 years old

Masaya na mahirap ang maging isang foster parent. Masaya dahil nagbibigay saya ang mga batang aming inalagaan sa aming pamilya, mahirap kapag dadating ang panahon na sila’y magkakaroon na ng permanenteng pamilya. Pero hindi ko pinagsisisihan na naging foster parent ako, dahil naging masaya kami kapiling ang mga batang ito at hindi matutumbasan ng pera ang dulot nilang saya sa aming buhay

Jasmin Tiongson, 58 years old
Jasmin Tiongson, 58 years old

13 years as a foster parent